0

Cele cinci elemente şi simţurile  

Four elementsCele cinci elemente (eter, aer, foc, apă şi pământ) se manifestă în cele cinci simţuri ale omului, cu ajutorul cărora el ia cunoştinţă de mediul înconjurător, precum şi în anumite activităţi şi funcţii fizio­logice ale sale. Fiecărui element îi este subordonat unul dintre simţuri – văzul, auzul, gustul, mirosul sau simţul tactil – şi organul corespunzător acestuia. în acelaşi timp, prin mijlocirea simţurilor, elementele se află în legătură cu cinci activităţi importante – depen­dente, într-un fel sau altul, de organele de simţ – şi, implicit, cu acele organe sau părţi ale corpului care participă la activităţile respective.

Astfel, eterul – mediul prin care se propagă sunetul – are subor­donat auzul. Dar organul auzului, urechea, este implicat în proce­sul comunicării (dacă nu am fi auziţi, nu am mai vorbi!), deci ele­mentul eter se manifestă şi în actul vorbirii, precum şi în organele sau părţile corpului legate de limbaj: gură, limbă, corzi vocale.

Aerului îi este subordonat simţul tactil (simţul pipăitului), al cărui organ este pielea. De regulă, noi pipăim cu mâna (de aceea pielea de pe mâini este deosebit de sensibilă), cu care săvârşim însă şi alte activităţi: cu mâna luăm, dăm, ţinem, acţiuni aflate de asemenea în legătură cu elementul aer.

Elementul foc – care se manifestă ca lumină, căldură, culoare – are subordonat simţul văzului. Iar ochii, organul vederii, îndrumă mersul, având astfel o anumită legătură cu picioarele (un orb poate, desigur, să meargă, dar el îşi găseşte anevoie drumul, „orbecăie”, cum se spune). Prin urmare, focul se află în legătură şi cu mersul şi picioarele.

Apa are subordonat gustul şi organul corespunzător, limba. Fără apă, dacă e uscată, limba nu simte gustul. Din punct de vedere funcţional, ea este înrudită cu penisul şi clitorisul. De altfel, în Ayurveda, acestea din urmă sunt numite „limbile de jos”, în vreme ce limba propriu-zisă este numită „limba de sus”. Iar cine e stăpân pe „limba de sus” are, evident, controlul şi asupra celor „de jos”.

Elementului pământ îi e subordonat mirosul, al cărui organ de simţ este nasul. Una din funcţiile importante ale nasului, cea de eliminare a reziduurilor de aer prin expiraţie, e asemănătoare cu aceea de excreţie a anusului. Această legătură se vede, de pildă, în faptul că atunci când suntem constipaţi sau avem toxine în intestin­ul gros, respiraţia noastră devine neplăcută, iar simţul mirosului slăbeşte.

Pentru Ayurveda, corpul uman şi organele de simţ sunt mani­festări ale energiei cosmice, sub forma celor cinci elemente. Acestea izvorăsc – după cum afirmă vechii înţelepţi (rishis) – din însuşi Spiritul cosmic, iar scopul Ayurvedei este să înlesnească legătura armonioasă şi deplină între corpul nostru şi acest Spirit.

Simţul gustului   

Apa este esenţială pentru recepţia gustului. Pentru a putea sesiza gustul unei substanţe, limba trebuie să fie umedă.
Există şase senzaţii gustative sau savori esenţiale: dulce, acru, sărat, iute, amar şi astringent. Aceste şase senzaţii primare de gust derivă din cele cinci elemente.

Oamenii la care predomină vata ar trebui să evite excesul de sub­stanţe amare, iuţi şi astringente, căci acestea accentuează elemen­tul aer şi au tendinţa de a provoca balonări. Lor le sunt indicate dul­cele, acrul şi săratul.

Oamenii cu constituţie pitta ar trebui să evite substanţele acre, iuţi şi sărate, care perturbă elementul foc din corp. Lor le sunt favo­rabile substanţele dulci, amare şi astringente.

Oamenii cu constituţie kapha ar trebui să evite alimentele dulci, acre şi sărate, căci acestea perturbă elementul apă din corp. Ei ar trebui să aleagă alimente cu gust iute, amar sau astringent.

Cele 6 gusturi:

Gust

Acţiuni primare

Surse

 

 

 

Dulce

Construieşte ţesuturi, relaxează mentalul

Fructe, grâne, zahăr natural, lapte

Acru

Curăţă ţesuturi, sporeşte absorbţia mineralelor

Fructe acre, iaurt, mâncăruri fermentate

Sărat

Îmbunătăţeşte gustul mâncării, lubrifiază ţesuturile, stimulează digestia

Săruri naturale, fructe de mare

Amar

Detoxifică şi uşurează ţesuturile

Verdeţuri cu frunze întunecate, ierburi şi condimente

Iute

Stimuleaza digestia şi metabolismul

Ardei iuţi, usturoi, ierburi şi condimente

Astringent

Absoarbe apa, întăreşte ţesuturile, usucă grăsimile

Legume, fructe şi legume nepreparate, ierburi

 

Echilibrarea Doshelor prin Gusturi

 

 

Cele mai echilibrante

Cele mai agravante

 

 

 

Vata

Dulce, Acru, Sărat

Amar, Iute, Astringent

Pitta

Dulce, Amar, Astringent

Acru, Sărat, Iute

Kapha

Iute, Amar, Astringent

Dulce, Acru, Sărat

comment closed